Hakkımızda

Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin (Yayımlandığı R. G. Tarihi: 21.11.1983, No: 18228) Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri kısmında Genel Sekreterin görevleri şu şekilde ifade edilmektedir (Madde 27):
 

  1. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
  2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
  3. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  4. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  5. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  6. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
  7. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  8. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  9. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  10. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.