Bağlı Birimler

Genel Sekreterlik
İdari Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Koordinatörlük
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
EBYS Koordinatörlüğü
Endüstri İlişkiler Koordinatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Mevlana ve Farabi Değişim Programları Koordinatörlüğü
Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Müdürlükler
Bilimsel Araştırma Proje Birimi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
Merkezler
Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü